Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 090-МИ
Своге, 05.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на Сигнал, вх. № 41/ 04.10.2019 г. и Допълнение към сигнал, вх. № 42/ 05.10.2019 г. от Георги Вълканов, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ срещу Заповед № 1416/ 26.09.2019 г. на Кмета на Община Своге, с която се определят местата на територията на Община Своге за поставяне на агитационни материали в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Като взе предвид, че:

 1. Със своя Заповед № 1416/ 26.09.2019 г. кметът на Община Своге е определил местата на територията на Община Своге за поставяне на агитационни материали в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като заповедта е публикувана на официалната интернет страница на общината;
 2. Със Сигнал до Председателя на ОИК – Своге, регистриран с вх. № 41/ 04.10.2019 г. на общинската избирателна комисия, Георги Вълканов, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ е въвел твърдения за неправилна правна квалификация на заповедта и неправилно посочено основание за издаването и, както и за неправилно употребена терминология при определяне на обхвата на ограничението за поставяне на агитационни материали във връзка с местните избори чрез използване на понятие с по-широк обхват от установеното в закона, а именно използването на понятието „обществен“ вместо „общински“ транспорт;
 3. С Допълнение към сигнала по предходната точка, регистрирано с вх. № 42/ 05.10.2019 г. на общинската избирателна комисия, Георги Вълканов в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ е оттеглил твърденията си по отношение на правната квалификация и основанието за издаване на заповедта на кмета, описана в т. 1 по-горе, като е уточнил, че сигналът се отнася единствено до неправилната употреба на легално дефинирана терминология при определяне на обхвата на ограничението за поставяне на агитационни материали във връзка с местните избори чрез използване на понятие с по-широк обхват от установеното в закона, а именно използването на понятието „обществен“ вместо „общински“ транспорт;
 4. Със сигнала и допълнението към него, описани в предходните т. 2 и т. 3, авторът на сигнала е поискал от общинската избирателна комисия да задължи кмета на общината да поправи очевидната фактическа грешка, като приложи правилно закона и отстрани допуснатите в заповедта му пороци.

На основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия – Своге

Р Е Ш И:

 1. Оставя без разглеждане Сигнал до Председателя на ОИК – Своге, регистриран с вх. № 41/ 04.10.2019 г. на общинската избирателна комисия и следващото го Допълнение към сигнала, регистрирано с вх. № 42/ 05.10.2019 г. на общинската избирателна комисия, от Георги Вълканов в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ срещу правната квалификация, посоченото основание и използваната терминология при определяне на обхвата на ограничението за поставяне на агитационни материали във връзка с местните избори на територията на Община Своге на 27 октомври 2019 г. в Заповед № 1416/ 26.09.2019 г. кметът на Община Своге, поради следните причини и мотиви:

а) Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК и т. 19 от Решение № 794-МИ/ 27.08.2019 г. на ЦИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места. Със заповедта, по отношение на която се отнася сигнала и допълнението към сигнала, кмета на общината е определил тези места в изпълнение на своите задължения по закон.

б) Заповедите на кмета на общината, които се издават в кръга на неговата компетентност като орган на изпълнителната власт представляват административни актове, от категорията на индивидуалните административни актове и производството по тяхното издаване, изменение, допълнение или обжалване се регламентира юридически от АПК.

в) Сигналът и допълнението към него съдържат твърдение за допусната очевидна фактическа грешка в административният акт на кмета на общината, поради което следва да се приложи чл. 62, ал. 2 от АПК, съгласно който очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване. Акцентът на законодателят е ясен, а именно, че компетентността за отстраняване на очевидните фактически грешки е на органа, който е издал съответния административен акт, а в случая това е кмета на общината;

г) Сигналът и допълнението към него съдържат искане към общинската избирателна комисия за задължаване на кмета на общината да приложи правилно закона, като отстрани описаните очевидни фактически грешки. Това представлява юридическа дейност по ревизиране на акта на кмета на общината, която също както и поправката на очевидната фактическа грешка, са извън материално правната компетентност на общинската избирателна комисия. В този смисъл, съгласно чл. 81, ал. 1 от АПК, индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. По отношение на кмета на общината това е областният управител. Пред областният управител може да се оспори дори и съдържанието на административния акт, като в този смисъл е разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от АПК.

Водена от горните съображения ОИК – Своге счита, че не е компетентна да взема отношение по съществото на Сигнала и Допълнението към него и следва да остави без разглеждане същия.

Разглеждането на Сигнала и Допълнението към него, независимо дали ще се квалифицират като искане за поправка на очевидна фактическа грешка или като оспорване на съдържанието на заповедта на кмета са от компетентността на различни органи. В първият случай от компетентността на самия кмет на общината, а във вторият – от компетентността на областният управител на Софийска област, който се явява непосредствено по-горестоящия административен орган по отношение на Кмета на общината.

 

 1. Препраща Сигнала и допълнението към него на кмета на Община Своге, за предприемане на действия по компетентност.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Мая Димитрова Манолова-Ташунова

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 06.10.2019 в 10:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 151-МИ / 06.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на избран общински съветник от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСА ПАРТИЯ/ поради избирането му за кмет на Община Своге, Софийска област.

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения