Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0246
Своге, 23.11.2015

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. №184/23.11.2015 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Постъпило е писмо от Председателя на ОбС - Своге с приложени  заявления с вх. №№414/17.11.2015 год; 422/23.11.2015 год.; 423/23.11.2015 год. от Цветослава Петкова, Венцислав Атанасов и Георги Петков, избрани за общински съветници съгл. Решение №0195/26.10.2015 год. за предсрочно прекратяване на пълномощията им като общински съветници на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА.

          Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 ИК и Решение №2901-МИ/05.11.2015 год. във връзка с чл.30, ал.4, т.3 ЗМСМА, ОИК – Своге, взе следното:

                                                                     РЕШЕНИЕ:

            Прекратява предсрочно пълномощията на следните общински съветници:

 

ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА ЕГН: **********

ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ **********

                      ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕГН: **********

            Настоящото решение на ОИК - Своге може да се оспорва в седемдневен срок от обявяването му пред Административния съд – София област  по реда на чл. 459 от ИК.

  

ГР. СВОГЕ                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............................

ДАТА: 23.11.2015 ГОД.                                          Димитър Тодоров Димитров

                                                                      

  

                                                                      ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................

                                                                        Петьо Величков Паунов

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Петьо Величков Паунов

* Публикувано на 24.11.2015 в 12:25 часа

Календар

Решения

  • № 0309 / 09.08.2019

    относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

  • № 0308 / 09.08.2019

    относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

  • № 0252 / 03.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения