Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0247
Своге, 30.11.2015

ОТНОСНО: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината и Национален фронт за спасение за България.

ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Със свое Решение с №0246/23.11.2015 год.; ОИК – Своге заличава Георги Иванов Петков, Цветослава Георгиева Петкова и Венцислав Младенов Атанасов от списъците на МК Обединени за общината и Национален фронт за спасение за България. Междувременно е постъпило заявление с вх. №424/30.11.2015 год. от Нина Стоянова Копринджийска  чрез Председателя на ОбС – Своге за отказ от полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 ЗМСМА.Заявителката посочва, че отказва да положи клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА и моли да бъде изключена от листата на общинските съветници на МК Обединени за общината.

         ОИК – Своге след като разгледа заявлението и предвид това, че Нина Стоянова Копринджийска е следващата избрана за общински съветник от листата на МК Обединени за общината, отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и пълномощията й не могат да възникнат, счита, че следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на МК „Обединени за общината” /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал. 3 от ИК./.

         Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 ИК и Решение №2901-МИ/05.11.2015 год. във връзка с чл.30, ал.7 ЗМСМА, ОИК – Своге, взе следното:

                                                          РЕШЕНИЕ:

 1. Заличава НИНА СТОЯНОВА КОПРИНДЖИЙСКА ЕГН: ********** от списъка на общинските съветници.
 2. Назначава следващия избран от списъка на общинските съветници на МК Обединени за общината – ЛЮБЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ ЕГН: ********** на мястото на заличената ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА .
 3. Назначава следващия избран от списъка на общинските съветници на МК Обединени за общината – МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА ЕГН: ********** на мястото на заличения ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ
 4. Назначава следващата избрана от списъка на общинските съветници на Национален фронт за спасение за България -ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА ЕГН: ********** на мястото на заличения ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ .

   

          Настоящото решение на ОИК - Своге може да се оспорва в седемдневен срок от обявяването му пред Административния съд – София област  по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 30.11.2015 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 0309 / 09.08.2019

  относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

 • № 0308 / 09.08.2019

  относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 0252 / 03.05.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения