26.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-СВОГЕ обявява следния телефон  за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на Изборния кодекс  - 0726/98185

17.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с Решение №953-МИ от 04.09.2019г. на Централната избирателна комисия, ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27октомври 2019 година

 

СА ОПРЕДЕЛЕНИ :

 

 1. Секция №234300001, находяща се на адрес Народно читалище „Градище 1907“ гр.Своге, първи  етаж, да се използва за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред нея ще бъдат поставени табела и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното и предназначение.

        

 1. Секция №234300004, находяща се на адрес СУ „Иван Вазов“ гр. Своге, първи  етаж, да се използва за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред нея ще бъдат поставени табела и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното и предназначение.

        

 1. Телефони 0726/85, 0726/221 08, GSM 0887104066 и на адрес : гр. Своге, ул.Александър Стамболийски №7, за подаване на заявки за транспортиране и помощ в изборния ден до избирателната секция в гр. Своге от избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Заявки ще се приемат в периода 20.10.2019г. до 23.10.2019г. от 09.00 ч. – 17.30 ч. и в изборния ден.

        

 1. В деня на изборите 27 октомври 2019 година за транспортиране на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да бъдат автомобили: Сеат „Алхамбра“ с номер СО 05 69 ВН, Дачия „Дъстър“ с номер СО 11 00 ГТ и Лада „Нива“ с номер СО 89 25 СХ
07.10.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СИК В ОБЩИНА СВОГЕ НА 19.10.2019 г. ОТ 12.00 ЧАСА В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907”, ГР.СВОГЕ

На 19.10.2019 г. (събота) от 12:00 часа в големия салон  на Народно читалище „ГРАДИЩЕ 1907”, гр.Своге, ул. Цар Симеон 29, ще се проведе обучение на ръководствата и членовете на СИК в община СВОГЕ, назначени за провеждане на местни избори за общински съветници и кметове 2019г.

Предварителната регистрация на участници ще започне от 11:30 часа.

30.09.2019

Важно съобщение до всички партии коалиции

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ  В ОИК - СВОГЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, които ще представят в ОИК – СВОГЕ заявление за регистрация на застъпници и списъци на упълномощени представители :

 

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК

 

Формата на таблицата за упълномощени представители може да изтеглите от ТУК

18.09.2019

Важно съобщение относно регистрация на кандидатските листи на регистрираните в общинската избирателна комисия партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Общинска избирателна комисия Своге уведомява, че на 24 септември 2019 г. включително изтича крайният срок за регистрация на кандидатските листи на регистрираните в общинската избирателна комисия партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с горното, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани за участие в местните избори, следва да имат предвид, че: 

1. Регистрацията на кандидатските листи за общински съветници в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатската листа се представя в ОИК на хартиен и на електронен носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

2. Съгласно решение № 638–МИ и № 705-МИ от 23.08.2019 г. са определени формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.09.2019 г. Списъкът да се представи в ОИК на електронен и на хартиен носител.

Прилагаме образец от техническия носител в структуриран електронен вид за регистрацията на независим кандидат.

Попълнените електронни таблици да се изпращат и на имела на ОИК Своге - [email protected].

Документи за регистрация на кандидатски листи ще бъдат приемани до 17 часа на 24 септември 2019 г. (краят на работното време на общинската избирателна комисия), в отреденото за дейността и работно помещение, на адрес: гр. Своге, ул. "Александър Стамболийски" № 7, сграда на общинска администрация, ет. 1, заседателна зала.

 

16.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

Проект за дневен ред за заседание на ОИК Своге, насрочено за 16.09.2019 г. от 18.00 часа

1. Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Своге.

2. Регистрация на Политическа партия и коалиции за участие в изборите за Кмет община Своге на 27.10 2019 година.

3. Разни.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на първи етаж , в сградата на Общинска администрация Своге с административен адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7

12.09.2019

Съобщение за регистрация на кандидатски листи и независими кандидати

1.Регистрацията на кандидатските листи за общински съветници в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатската листа се представя в ОИК на хартиен и на електронен носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за   общински съветници на технически носител

2.Съгласно решение №638 –МИ и № 705 / 23.08.2019 са определени формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.09.2019 г. Списъкът да се представи в ОИК на електронен и на хартиен носител.

Прилагаме образец от техническия носител в структуриран електронен вид за регистрацията на независим кандидат

Попълнените електронни таблици да се изпращат и на имела на ОИК Своге - [email protected]

12.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

Уважаеми Дами и Господа, Членове на ОИК – Своге,

Уведомявам Ви, че на 13.09.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Oбщинска избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи,  заседателна зала, при дневен ред, който е приложение към настоящото съобщение.

Проект на дневен ред

10.09.2019

Съобщение за подаване на документи за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции, инициативни комитети

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции, инициативни комитети в Общинска избирателна комисия община Своге за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е от 09.00 ч. на 12.09.2019 г. /четвъртък/, а крайният срок е до 17.00 ч. на 16.09.2019 г. /понеделник/ включително. Документите се приемат в заседателната зала, находяща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация гр. Своге, обл. Софийска, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.  

Когато при проверката на представените документи се констатират непълноти, грешки или несъответствия, ОИК Своге незабавно указва те да бъдат отстранени в срок до 3 дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация, който е 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

27.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

Уважаеми Дами и Господа, Членове на ОИК – Своге,

Уведомявам Ви, че на 09.09.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Oбщинската избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, заседателна зала, при дневен ред, който е приложение към настоящото съобщение.

Мая Манолова-Ташунова,

Председател на ОИК - Своге

 

Дневен ред за заседание на ОИК – Своге, което ще се проведе на 09.09.2019 година в 18:00ч.

 1. Oпределяне мястото и начина за обявяване решенията на Общинска избирателна комисия във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г., съгласно Решение № 607-МИ/14.08.2019г.
 1. Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции или инициативни комитети в съответствие с чл. 147 и сл. от ИК и Решение № 706-МИ/ 23.08.2019 г. на ЦИК.
 2. Избор на специалист – експерт по информационни и комуникационни технологии към ОИК.
 3. Определяне на график за дежурствата на членовете на ОИК – Своге във връзка с регистрация на партии, коалиции, местни коалиции или инициативни комитети
 4.  Разни
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 151-МИ / 06.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на избран общински съветник от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСА ПАРТИЯ/ поради избирането му за кмет на Община Своге, Софийска област.

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения