Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Своге, 27.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Юлия Демир, в качеството й на кандидат за общински съветник от Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, регистрирана с вх. № 102/ 27.10.2019 г. в общия входящ регистър на общинската избирателна комисия.

Като взе предвид, че:

 1. В Общинската избирателна комисия е постъпила жалба от Юлия Демир, в качеството й на кандидат за общински съветник от Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, регистрирана с вх. № 102/ 27.10.2019 г. в общия входящ регистър на общинската избирателна комисия. В жалбата се съдържа следното твърдение: „По информация на упълномощения представител на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ в 14 СИК с. Владо Тричков е налице заснет вот. Същият касае бюлетини с рег. №№ 1000****; 2000****; 6000****“;
 2. Общинската избирателна комисия е изискала обяснения по жалбата от Председателя на СИК № 234300014 (с. Владо Тричков), като същият е представил такива в писмен вид, които са приобщени към преписката по жалбата. Според обясненията на Председателя на СИК, към 08:50 часа избирател (посочен с три имена) е влязъл в тъмната стая, за да упражни правото си на глас, от където са се чули три „изщраквания“, във връзка с което същият е допуснал, че вотът се заснема. Когато избирателят е излязъл, Председателят на комисията му е казал да не пуска бюлетината, защото е снимал вота си с мобилен телефон. Избирателят му отговорил, че няма телефон и е пуснал бюлетините в урната. Едва след това е извикан представителя на МВР, от който е потърсено съдействие. Пред представителя на МВР избирателят е показал своя мобилен телефон и снимки на бюлетини. Секционната избирателна комисия е съставила и подписала протокол, в който е описана ситуация, аналогична на описаната в обясненията на Председателят, като освен това са посочени и серийните номера на бюлетините, за които се твърди заснетият вот.
 3. Съгласно Раздел IV. „Изборен ден – 27 октомври 2019 г.“, т. 12 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК), „Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи бюлетина с несъответстващ номер на номера в кочана, тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина и не се допуска да гласува. При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Бюлетината се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227“ ИК (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК“ (показан вот)“.

 

На основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК и във връзка с чл. 227 от ИК и във връзка с Раздел IV. „Изборен ден – 27 октомври 2019 г.“, т. 12 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК), Общинска избирателна комисия – Своге,

 

Р Е Ш И:

 1. Оставя без уважение жалбата, поради следните съображения:

а) Жалбата съдържа твърдение за заснет вот, което най-напред не е доказано. Във всички събрани материали по жалбата от страна на общинската избирателна комисия се съдържат само твърдения, които не са подкрепени с доказателства – например снимков материал. Мобилният телефон, на който се твърди, че се съдържат снимки на бюлетини на избирателя, за който се твърди, че е заснел вота си, не е иззет от компетентните органи. Не е потърсено съдействието на прокуратурата за предприемане на принудителни административни мерки по изземване на мобилното устройство за целите на доказването на твърдяното административно нарушение.

б) Същевременно на избирателя, за който се твърди, че е заснел своят вот, е позволено да пусне бюлетините в избирателната урна, което е нарушение на Раздел IV. „Изборен ден – 27 октомври 2019 г.“, т. 12 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК). По този начин, секционната избирателна комисия реално е нарушила процедурата за установяване на недействителност на бюлетини, което след пускането на бюлетините със заснет вот не може да бъде заздравено. Реално бюлетините на избирателя, за които се твърди, че същият е заснел своя вот, не могат да бъдат обявени за недействителни поради заснемане на вота, след като те са попаднали в избирателната урна. Тези бюлетини реално могат да бъдат обявени за недействителни от тук насетне, единствено ако след края на изборния ден, отварянето на урната и преброяването на бюлетините, за тях се окаже, че е налице формално основание за недействителност, различно от показан и заснет вот. Това обаче следва да се прецени от секционната избирателна комисия, чак след приключване на изборния ден, отварянето на урните и започване на преброяването.

в) В заключение, буди притеснение обстоятелството, че в жалбата, както и в протокола на секционната избирателна комисия се съдържат серийни номера на бюлетини, за които се твърди, че са със заснет вот. Това, също както твърдението в жалбата, може да се приеме, като механизъм за осъществяване на контрол на вота, който не следва да бъде толериран. Макар да има право да присъства в изборното помещение, упълномощеният представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет няма право да записва номера на бюлетини, нито да получава такива от страна на секционните избирателни комисии, още повече да ги обвързва с упражняването на вот на конкретно лице. Същото важи и за членовете на секционната избирателна комисия, които нямат право да обвързват серийни номера на бюлетини с конкретен избирател, защото това може да създаде предпоставки за контролиране на вота.

Предвид изложеното по-горе, Общинската избирателна комисия счита жалбата за неоснователна и недоказана, макар да се съдържат индикации за формално нарушение на изборния процес, поради което оставя същата без уважение. Следва да се отчете факта, че изборния процес протича по строго определени формални процедури и недоказани твърдения за нарушения, не могат да обосноват ограничаване на възможността за упражняване на правото на глас или обявяване за недействителен на упражнен вот.

 

 1. Указва на СИК № 234300014 (с. Владо Тричков) да спазва стриктно при подобни ситуации, които съдържат индикация за нарушения на изборния процес, чрез нарушаване на забраната за използване на възпроизвеждаща техника по чл. 227 от ИК указанията по прилагане на ИК, които се съдържат в Раздел IV. „Изборен ден – 27 октомври 2019 г.“, т. 12 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК) и в никакъв случай, при обосновани съмнения за заснет или показан вот да не позволяват пускането на бюлетината в избирателната урна, а своевременно да търсят съдействието на органите на МВР и прокуратурата, за прилагане на принудителни административни мерки по отношение на избирателя, за който се съмняват, че е заснел своят вот, а именно изземване за целите на доказването на възпроизвеждащата техника. Освен това, напомня на членовете на секционната избирателна комисия, че те са длъжностни лица и носят съответната административно-наказателна, наказателна и имуществена отговорност за своите действия при и по повод участието в изборния процес.
 2. Настоящото решение незабавно да бъде сведено до знанието на СИК № 234300014 (с. Владо Тричков) за сведение и изпълнение.
 3. Настоящото решение на общинската избирателна комисия да бъде вписано незабавно в електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до Общинска избирателна комисия - Своге.
 4. Настоящото решение на общинската избирателна комисия да бъде обявено незабавно по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК.

  

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Мая Димитрова Манолова-Ташунова

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 27.10.2019 в 15:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 151-МИ / 06.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на избран общински съветник от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСА ПАРТИЯ/ поради избирането му за кмет на Община Своге, Софийска област.

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Днес, 04 ноември 2019 г., в 1:40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения