Заседания

Заседание от дата 25.10.2015 от 16:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 09:30 часа.

Решения

№ 0193 / 25.10.2015

ОТНОСНО : „Проведен жребии от общинската избирателна комисия на 26.10.2015 г. от 09:30 часа за определяне на реда в списък „А“ на кандидати за общински съветници от следните партии и коалиции: МК „БСП-АБВ-ОСД“; МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“; ПП „ГЕРБ“, получили равен брой гласове при гласуването и обработването на гласовете“.

№ 0192 / 25.10.2015

ОТНОСНО : „Провеждане на жребии от общинската избирателна комисия за определяне на реда в списък А на двама или повече кандидати за общински съветници от една и съща кандидатска листа, получили равен брой гласове при гласуването“.

№ 0189 / 25.10.2015

ОТНОСНО : „Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК - Своге“.

№ 0188 / 25.10.2015

ОТНОСНО : „Вземане на решение за ново сканиране на Протокол № 2300884 за национален референдум на СИК № 234300009 – гр. Своге, анулиране на приемо – предавателна разписка № 2343002009 поради грешно сканиране и издаване на нова приемо – предавателна разписка за произвеждане на местен референдум на 25.10.2015 г. от „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД“.

№ 0187 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване на край на изборния ден на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. на територията на Община Своге.

№ 0186 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 125 / 25.10.2015 г. на ОИК за нарушаване на изборния процес, което се изразява в твърдение, че кандидатът за кмет на село Владо Тричков – Борислав Тодоров, извозва хора с личния си автомобил до СИК №23400014.

№ 0185 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от ПП ГЕРБ с вх. № 126 / 25.10.2015 г. на ОИК за нарушаване на изборния процес, което се изразява в явна агитация от лицето Бисер Петров Стоянов , кандидат за общински съветник от МК „Обединени за общината“ , пред секцията в полза на своята партия и е водил хора да гласуват, като ги е вземал от гарата.

№ 0184 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Kоалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ с вх. № 128 / 25.10.2015 г. на ОИК за нарушаване на изборния процес, което се изразява в явна агитация и купуване на гласове пред СИК 23400041; СИК 234300042, находящи се в с. Церово, община Своге, Софийска област.

№ 0183 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Валентин Асенов Михайлов, представител на МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, вх. № 123 / 25.10.2015 г. на ОИК и Жалба от Видин Йорданов Григоров, представител на Сдружение „Институт за социална интеграция“, вх. № 129 / 25.10.2015 г., за нарушаване на изборния процес, което се изразява в извозване със служебен автомобил на Община Своге МЕРЦЕДЕС, ВИТО, рег. № СО9638МА на избиратели до секционните избирателни комисии.

№ 0182 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Велислав Кръстанов Георев, представител на ВМРО, вх. № 121 / 25.10.2015 г. на ОИК и идентична Жалба от Галина Иванова Стоянова, представител на КП „ББЦ“, вх. № 122 / 25.10.2015 г., за несъвместимост по чл. 66, ал. 2 от ИК между следните лица от персоналния състав на СИК – с. Брезе, единен № 234300012, СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА – Председател и ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ – Секретар.

№ 0181 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0176 / 25.10.2015 г. на ОИК – Своге за назначаване на членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за СИК № 234300006 – гр.Своге по постъпило предложение предложение вх. № 117 / 25.10.2015г.

№ 0180 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 124/ 25.10.2015 г.

№ 0179 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0133 / 29.09.2015 г. и Решение № 0154 / 21.10.2015 г. на ОИК – Своге за назначаване на членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за СИК № 234300041 – с.Церово по постъпило предложение вх. № 119 / 25.10.2015 г. и от квотата на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ за СИК № 234300005 – гр.Своге по постъпило предложение предложение вх. № 124 / 25.10.2015г.

№ 0178 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на ПАРТИЯ „ГЕРБ“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 120 / 25.10.2015 г.

№ 0177 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на фактическа грешка в предходно Решение № 0146 / 17.10.2015 г. на ОИК – Своге за извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за СИК № 234300008 – гр. Своге по постъпило предложение вх. № 118 / 25.10.2015 г.

№ 0176 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. № 117/25.10.2015 г.

№ 0175 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Велислав Кръстанов Георев, вх. № 096 / 22.10.2015 г. на ОИК и вх. № МИ-15-1551 / 23.10.2015 г. на ЦИК, върнат по компетентност от ЦИК на ОИК – Своге, с придружаващо писмо изх. № МИ-15-1603 / 24.10.2015 г съответно вх. № 114 / 25.10.2015 г. на общинската избирателна комисия.

№ 0174 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Кристиян Александров, вх. № 116 / 25.10.2015 г. на ОИК, постъпил на електронна поща на ОИК – Своге на 24.10.2015 г. в 16:00 часа.

Календар

Решения

  • № 0309 / 09.08.2019

    относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

  • № 0308 / 09.08.2019

    относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

  • № 0252 / 03.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения