Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0235
Своге, 01.11.2015

ОТНОСНО: „Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК – Своге на втори тур (балотаж) на местни избори 2015 г., проведен на 01.11.2015 г.“.

За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:

В Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК), ЧАСТ ВТОРА, Раздел I, БУКВА „Е“ ПРОЦЕДУРА ПО УСТАНОВЯВАНЕ ОТ ОИК НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО, е предвидено задължението на общинската избирателна комисия да вземе нарочно решение за приключване на работата на ИП към ОИК, като част от процедурата по установяване на резултатите от гласуването.

Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г. (приети с Решение № 2596-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК), Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), взе следното,

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. Обявява приключване на работата на Изчислителния пункт (ИП) към ОИК – Своге на втори тур (балотаж) на местни избори 2015 г. на 01.11.2015 г. в 23:40 часа.
 2. Разпорежда на отговорникът на ИП към ОИК – Своге да разпечати справки за непристигнали секционни протоколи, за закрити секции, за съответствие между секциите и приемо-предавателните разписки, както и списък на протоколите с неудовлетворени контроли.

Решението подлежи на оспорване през ЦИК на основание чл. 88 от ИК.

 

гр. Своге,

Дата: 01 Ноември 2015 г.

Председател: …………………………;

Димитър Тодоров Димитров

 

Секретар: …………………………………..;

Атанас Ангелов Танев

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 02.11.2015 в 00:14 часа

Календар

Решения

 • № 0309 / 09.08.2019

  относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

 • № 0308 / 09.08.2019

  относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 0252 / 03.05.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения