Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0245
Своге, 03.11.2015

ОТНОСНО: „Заличаване на избрани кандидати за общински съветници от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ и заместването им с кандидати от списък „А“ получили валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 от ИК, но необявени за избрани“.

За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства с правно значение, а именно:

Лицата ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ, ЕГН: ********** и РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ, ЕГН: ********** са обявени за избрани за общински съветници от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ с Решение № 0195 / 26.10.2015 г. на общинската избирателна комисия, взето след проведените на 25.10.2015 г. местни избори на територията на Община Своге;

Същевременно ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ, като кандидат за кмет на Община Своге е допуснат до втори тур на местни избори, насрочен за 01.11.2015 г. с кандидата от ПП „ГЕРБ“ ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ, което е документирано в Решение № 0196 / 26.10.2015 г. на общинската избирателна комисия;

По същият начин РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ, като кандидат за кмет на кметство – с. Искрец, общ. Своге, обл. Софийска, е допуснат до втори тур на местни избори, насрочен за 01.11.2015 г. с кандидата от КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ ВЕЛИЗАР ВИДЕНОВ КИРИЛОВ, което е документирано в Решение № 0206 / 26.10.2015 г. на общинската избирателна комисия;

След произвеждане на втори тур на местните избори в Община Своге, ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ е обявен за избран за кмет на общината с Решение № 0236 / 02.11.2015 г. на общинската избирателна комисия, а РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ е обявен за избран за кмет на кметство – с. Искрец с Решение № 0241 / 02.11.2015 г. на общинската избирателна комисия;

Обявяването за избрани за кметове на община съответно на кметство на лицата ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ съответно РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ налага тяхното заличаване като общински съветници и обявяването за избрани за общински съветници на тяхно място, следващите ги лица от списък „А“ на лицата, получили валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 от ИК, но необявени за избрани от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“.          

Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 454 и по аналогия от чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), взе следното,

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. ЗАЛИЧАВА ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ, ЕГН **********, като общински съветник в Общински съвет – Своге, избран от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, поради избирането му за Кмет на Община Своге, като на негово място ОБЯВЯВА ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, ЕГН ********** за общински съветник в Общински съвет – Своге, избрана от същата кандидатска листа и включена в списък „А“, като получила валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 от ИК, но необявена за избрана.
 2. ЗАЛИЧАВА РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ, ЕГН **********, като общински съветник в Общински съвет – Своге, избран от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“, поради избирането му за Кмет на Кметство – с. Искрец, общ. Своге, обл. Софийска, като на негово място ОБЯВЯВА ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ, ЕГН ********** за общински съветник в Общински съвет – Своге, избран от същата кандидатска листа и включен в списък „А“, като получил валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 от ИК, но необявен за избран.
 3. Анулира издадените удостоверения на заличените общински съветници и разпорежда на новообявените за общински съветници да бъдат издадени удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване през ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

 

гр. Своге,

Дата: 03 Ноември 2015 г.

Председател: …………………………;

Димитър Тодоров Димитров

 

Секретар: …………………………………..;

Атанас Ангелов Танев

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 03.11.2015 в 16:20 часа

Календар

Решения

 • № 0309 / 09.08.2019

  относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

 • № 0308 / 09.08.2019

  относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 0252 / 03.05.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения