Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0251
Своге, 08.07.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Свидня

          В Общинска избирателна комисия - Своге  е постъпило писмо с изх. №75/06.07.2016 год./ вх. №194/06.07.2016 год.  от Председателя на Общински съвет - Своге, във връзка с постъпила чрез него молба с №186/06.07.2016 год. от Емил Александров Димитров - кмет на кметство с. Свидня, община Своге, Софийска област за  предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет.

         Общинската избирателна комисия на основание чл. 463 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА,

                                                                        РЕШИ:

         ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Емил Александров Димитров – Кмет на кметство с. Свидня, община Своге, Софийска област.

          На основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА, препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

          Решението на Общинската избирателна комисия подлежи на оспорване в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборния кодекс пред Административен съд – София област.

 

 Председател: 

Юлия Емилова Геошева

 

Секретар: 

Атанас Ангелов Танев

Председател: Юлия Емилова Геошева

Зам. председател: Петьо Величков Паунов

* Публикувано на 08.07.2016 в 22:48 часа

Календар

Решения

  • № 0309 / 09.08.2019

    относно: Назначаване на общински съветници на мястото на заличените общински съветници от МК Обединени за общината

  • № 0308 / 09.08.2019

    относно: Постъпило писмо с вх. №255/06.08.2019 год. от Председателя на ОбС - Своге с приложени заявления за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници

  • № 0252 / 03.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Габровница

всички решения