Общинска избирателна комисия Своге


РЕШЕНИЕ
№ 0305
Своге, 09.10.2016

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от персоналния състав на ОИК – Своге, които да предадат в ЦИК документите от произведените частични избори (втори тур) за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска на 09 октомври 2016 г., както и да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци и другите изборни книжа за извършване на проверка за гласуване в нарушение на ИК

За вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:

 1. Съгласно Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс (ИК) от общинските избирателни комисии в новите избори за общински съветници и новите и частични избори за кметове, насрочени за 02 октомври 2016 г. (приети с Решение № 3458-МИ/ 08.09.2016 г. и с Решение № 3466-МИ/ 09.09.2016 г. на ЦИК), общинската избирателна комисия, не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на секционните избирателни комисии, е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предаде в ЦИК следните документи:

1.1. протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 81-МИ-х-ОС, съответно Приложение № 81А-МИ-х-ОС и Приложение № 78-МИ-х-К от изборните книжа за изборите за кмет на община, район/и, кметство/а. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

1.2. решението на ОИК за избрани общински съветници – Приложение № 85-МИ от изборните книжа, ако има такъв избор;

1.3. решението/ята на ОИК за избран кмет на община/район/кметство или за насрочен втори тур – Приложение № 86-МИ от изборните книжа;

1.4. екземпляра от протоколите на СИК за установяване на резултатите от гласуването, предназначен за ЦИК (разпластен) – Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 82-МИ-х-К от изборните книжа, в зависимост от избора;

1.5. приемо-предавателната/ите разписка/и, издадена от ОИК на СИК, съдържаща числовите данни от протокола/ите на всяка СИК;

1.6. копие на компютърната разпечатка на данните за протокола/ите на ОИК, предоставена от Изчислителния пункт;

1.7. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК от изборите за общински съветници и за кметове.

 1. Освен горното, също според Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс (ИК) от общинските избирателни комисии в новите избори за общински съветници и новите и частични избори за кметове, насрочени за 02 октомври 2016 г. (приети с Решение № 3458-МИ/ 08.09.2016 г. и с Решение № 3466-МИ/ 09.09.2016 г. на ЦИК), общинската избирателна комисия, в 3-дневен срок от приключване на изборите, предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци по ред, определен с решение на ЦИК, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на ИК;
 2. Същите задължения на ОИК се съдържат и в Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 02 октомври 2016 г. (приета с Решение № 3309-МИ от 19.07.2016 г. на ЦИК);
 3. С оглед факта, че частичните избори (втори тур) за кмет на кметство – Владо Тричков, които се произвеждат на 09 октомври 2016 г. нямат фактическа и правна сложност, което да поражда необходимост от по-дълъг период от време за организиране на предаването на законоустановените документи на съответните държавни органи и за да се съчетае предаването на документите, като се използва един и същ транспорт, а от там да се спестят и разходи за общинската администрация, която е натоварена с техническото обезпечаване на изборния процес, би било практически оправдано и целесъобразно упълномощаването на лица от състава на ОИК, едновременно с правомощията да предадат необходимите документи във връзка с произведените частични избори (втори тур) за кмет на кметство – Владо Тричков на 09 октомври 2016 г., както на ЦИК, така и на ТЗ на ГД „ГРАО“.

Предвид горните обстоятелства и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс (ИК) и в съответствие с Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от общинските избирателни комисии в новите избори за общински съветници и новите и частични избори за кметове, насрочени за 02.10.2016 г. (приети с Решение № 3458-МИ от 08.09.2016 г. и Решение № 3466-МИ от 09.09.2016 г. на ЦИК), Общинска избирателна комисия – Своге (ОИК – Своге), взе следното,

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 1. УПЪЛНОМОЩАВА следните лица от персоналния състав на ОИК – СВОГЕ,

ПЕТЬО ВЕЛИЧКОВ ПАУНОВ – Заместник-председател на ОИК;

МАРИО РОЗАЛИНОВ ПУНЧЕВ - Член на ОИК; и

БОЙКО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ - Член на ОИК,

със следните права:

 • Да предадат на ЦИК заедно или поотделно, но винаги в съчетание на най-малко двама от тях, не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на секционните избирателни комисии, следните документи:

а) протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 81-МИ-х-ОС, съответно Приложение № 81А-МИ-х-ОС и Приложение № 78-МИ-х-К от изборните книжа за изборите за кмет на община, район/и, кметство/а. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) решението на ОИК за избрани общински съветници – Приложение № 85-МИ от изборните книжа, ако има такъв избор;

в) решението/ята на ОИК за избран кмет на община/район/кметство или за насрочен втори тур – Приложение № 86-МИ от изборните книжа;

г) екземпляра от протоколите на СИК за установяване на резултатите от гласуването, предназначен за ЦИК (разпластен) – Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 82-МИ-х-К от изборните книжа, в зависимост от избора;

д) приемо-предавателната/ите разписка/и, издадена от ОИК на СИК, съдържаща числовите данни от протокола/ите на всяка СИК;

е) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола/ите на ОИК, предоставена от Изчислителния пункт;

ж) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК от изборите за общински съветници и за кметове.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали, да подпишат от и за сметка на ОИК-СВОГЕ протокол – Приложение № 88-МИ от изборните книжа.

 • Да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ заедно или поотделно, но винаги в съчетание на най-малко двама от тях, не по-късно от 3 дни от приключване на изборния ден, избирателните списъци и други необходими изборни книжа по ред, определен с решение на ЦИК, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на ИК.
 1. Във връзка с делегираните права по предходната точка, упълномощените членове от персоналния състав на ОИК – СВОГЕ имат право да подписват, предават и получават всички необходими документи и книжа във връзка с изборния процес и отчитане на неговите резултати. Делегираните с настоящото решение правомощия да се тълкуват изцяло в полза на упълномощените членове на ОИК.

 

Решението подлежи на оспорване през ЦИК на основание чл. 88 от ИК.

 

гр. Своге,

09 Октомври 2016 г.

Председател: Юлия Емилова Геошева

Секретар: Атанас Ангелов Танев

* Публикувано на 09.10.2016 в 23:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 0306 / 13.10.2016

  относно: Определяне на член на ОИК – Своге, който да получи избирателните списъци и другите изборни книжа от ТД „ГРАО“, както и на трима членове на ОИК – Своге, които съвместно със служители на Общинска администрация Своге да поставят избирателните списъци и другите книжа от изборите в помещението, в което същите се съхраняват.

 • № 0305 / 09.10.2016

  относно: Упълномощаване на членове от персоналния състав на ОИК – Своге, които да предадат в ЦИК документите от произведените частични избори (втори тур) за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска на 09 октомври 2016 г., както и да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци и другите изборни книжа за извършване на проверка за гласуване в нарушение на ИК

 • № 0304 / 09.10.2016

  относно: Обявяване на кандидат в частични избори на 09 октомври 2016 г. (втори тур), за избран за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска

всички решения