26.09.2016

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК №№23430013; 23430014 – С. ВЛАДО ТРИЧКОВ И СИК №23430039 – с. СВИДНЯ:

    
           Уважаеми Дами и Господа, Членове на СИК
,

 

        Уведомявам Ви, че на 30.09.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе обучение във връзка с предстоящите частични избори за кмет на кметство Владо Тричков и кмет на кметство Свидня, което ще се състои в ритуалната сграда на читалище "Градище" (втори етаж),  гр. Своге, Софийска област.

        Юлия Геошева,

        Председател на ОИК - Своге

20.09.2016

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, Членове на ОИК – Своге,

 

        Уведомявам Ви, че на 20.09.2016 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на общинската избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, заседателна зала, при дневен ред, който е приложение към настоящото съобщение.

        Юлия Геошева,

        Председател на ОИК - Своге

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – СВОГЕ НА 20.09.2016 Г., НАЧАЛЕН ЧАС: 17:00 Ч.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

ЧЛЕН ОИК

1.

Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК №23430014 – с. Владо Тричков и СИК №23430039 – с. Свидня от квотата на ПАРТИЯ „АБВ“ по постъпило в ОИК – Своге предложение вх. №250/ 19.09.2016г.

ЮЕГ

2.

Разни.

 

 

  

20.09.2016 г.

ГР. СВОГЕ                                                           ПОДПИС: ……………………………

     Юлия Геошева - Председател на ОИК

18.09.2016

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 18.09.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на общинската избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, заседателна зала, при дневен ред, който е приложение към настоящото съобщение.

12.09.2016

Съобщение

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – СВОГЕ НА 12.09.2016 Г., НАЧАЛЕН ЧАС: 17:30 Ч.

ПОСЛЕДНО РЕШЕНИЕ ОТ ПРЕДХОДЕН ДНЕВЕН РЕД: 0272

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

ЧЛЕН ОИК

1.

Вземане на решение за утвърждаване на списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост;

ААТ

2.

Вземане на решение за обявяване на кандидатите за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска и кмет на кметство – Свидня, община Своге, област Софийска, за участие в частични избори на 02 октомври 2016 г.;

ААТ

3.

Разни.

 

03.09.2016

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОИК – СВОГЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЛАДО ТРИЧКОВ И КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СВИДНЯ НА 02 ОКТОМВРИ 2016 Г.

05.09.2016 -11.09.2016  г.

05.09.2016 год.

/понеделник/

06.09.2016 год.

/вторник/

07.09.2016 год.

           /сряда/

 08.09.2016 год.

     /четвъртък/

09.09.2016 год.

     /петък/

10.09.2016 год.

     /събота/

11.09.2016 год.

     /неделя/

първа смяна:

Йоана  Йорданова и Ренета Кръстанова

 

втора смяна:

Йоана Йорданова и Юлия Геошева

първа смяна:

Юлия Геошева и Марио Пунчев

 

 

 

втора смяна:

Юлия Геошева и Марио Пунчев

 

първа смяна:

Милена Славкова и Светлана Колева

 

 

 

втора смяна:

Милена Славкова и Атанас Танев

 

първа смяна:

Петьо Паунов и Светлана Колева

 

 

втора смяна:

Петьо Паунов и Атанас Танев

 

първа смяна:

Юлия Геошева и Бойко Йорданов

 

 

втора смяна:

Бойко Йорданов и Атанас Танев

 

първа смяна: Катя Чобанова и Атанас Танев

 

 

 

втора смяна:

Катя Чобанова и Атанас Танев

 

първа смяна: Марио Пунчев и Ренета Кръстанова

 

 

 

втора смяна:

Марио Пунчев и Ренета Кръстанова

 

02.09.2016

Съобщение

ОИК - СВОГЕ уведомява всички заинтересовани лица, че ще приема документи за регистрация на кандидатски листи на партии / коалиции / местни коалиции и инициативни комитети, за участие в частични избори за кмет на кметство - Владо Тричков и за кмет на кметство - Свидня, находящи се на територията на община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г., от 09 часа на 02 септември 2016 г. до 17 часа на 06 септември 2016 г.

26.08.2016

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, Членове на ОИК – Своге,

       Уведомявам Ви, че на 26.08.2016 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на Oбщинската избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, заседателна зала, при дневен ред, който е приложен към настоящото съобщение.

20.08.2016

График за дежурства и телефонни номера на членовете на ОИК-Своге

22.08.2016

/понеделник/

23.08.2016

/вторник/

24.08.2016

/сряда/

25.08.2016

/четвъртък/

26.08.2016

/петък/

27.08.2016

/събота/

28.08.2016

/неделя/

1.Aтанас Танев

2.Марио Пунчев

/цял ден/

 

1. Милена      Славкова

 

2. Ренета Кръстанова

 

/цял ден/

 

 

 

 

 

1. Атанас Танев

 

2. Мария Владимирова

 

/цял ден/

 

 

 

 

1. Светлана Колева

 

 2.Петьо Паунов

/първа смяна/

 

1.Светлана Колева

2.Бойко Йорданов

 

/втора смяна/

1. Атанас Танев

 

2. Мария Владимирова

 

/цял ден/

 

 

 

1.Юлия Геошева

 

2. Йоана Йорданова

/цял ден/

 

/цял ден/

 

 

 

 

 

1.Катя Чобанова

2. Петьо Паунов

/първа смяна/

 

1.Юлия Геошева

 

2. Йоана Йорданова

/втора смяна/

29.08.2016 г.

/понеделник/

30.08.2016 г.

/вторник/

31.08.2016 г.

/сряда/

01.09.2016 г.

/четвъртък/

02.09.2016 г.

/петък/

03.09.2016

 /събота/

04.09.2016 г.

/неделя/

1.Aтанас Танев

2.Марио Пунчев

/цял ден/

 

 

 

 

 

1. Милена      Славкова

 

 2. Мария Владимирова

 

/цял ден/

 

1. Атанас Танев

 

2. Светлана Колева

/първа смяна/

 

1.Атанас Танев

2. Юлия Геошева

 

/втора смяна/

1. Ренета Кръстанова

2. Марио Пунчев

/цял ден/

 

1. Атанас Танев

2. Светлана Колева

 

/първа смяна/

 

1. Атанас Танев

 

2.Петьо Паунов

/втора смяна/

 

 

1.Юлия Геошева

 

2. Йоана Йорданова

/цял ден/

 

/цял ден/

 

 

1.Катя Чобанова

2. Петьо Паунов

/първа смяна/

 

1.Юлия Геошева

 

2. Йоана Йорданова

/втора смяна/

 1. Във връзка с определения график в т. 1 под „до обяд“ ще се разбира времето от 09:00 до 13:00 часа, а под „след обяд“ ще се разбира времето от 13:00 до 17:00 часа.
 2. ОИК – Своге ще работи и дава дежурства всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.
 3. Във всяка част от деня на посочената дата следва да се обезпечи присъствието на поне посочените в графика двама члена на ОИК на мястото, определено за работата на ОИК, а именно: заседателната зала на общинска администрация – Своге, на първи етаж, на адрес гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7.
 4. В случай на необходимост на член на ОИК да напусне мястото, на което се помещава комисията, докато е дежурен според определения график в т. 1, преди напускането следва да се осигури друг член на ОИК, който да го замести, така че непрекъснато да е осигурено присъствието на поне двама от членовете на ОИК.
 1. Юлия Емилова Геошева /Председател/ – 0894637717
 2. Петьо Величков Паунов /Зам. – председател / – 0898455361
 3. Атанас Ангелов Танев /Секретар/ - 0884644694
 4. Милена Живкова Славкова /член/ - 0889625121        
 5. Катя Йосифова Чобанова /член/  - 0884972482  
 6. Светлана Михайлова Колева /член/ - 0887300322      
 7. Бойко Христов Йорданов /член/ - 0889332112   
 8. Мария Иванова Владимирова /член/ - 0886312220
 9. Йоана Петьова Йорданова /член/ - 0888002901
 10. Ренета Стефанова Кръстанова /член/ – 0885250736
 11. Марио Розалинов Пунчев /член/  - 0886848306

 

16.08.2016

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, Членове на ОИК – Своге,

       Уведомявам Ви, че на 19.08.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Oбщинската избирателна комисия, което ще се състои в гр. Своге, Софийска област, на адрес: сграда на общинска администрация на ул. „Александър Стамболийски“ № 7, етаж първи, заседателна зала, при дневен ред, който е приложение към настоящото съобщение.

      

       Юлия Геошева,

       Председател на ОИК - Своге

 

Дневен ред за заседание на ОИК – Своге, което ще се проведе на 19.08.2016 година в 18:00ч.

1. Oпределяне мястото и начина за обявяване решенията на Общинска избирателна комисия във връзка с провеждането на частични избори за Кмет на Кметство Свидня и Кмет на Кметство Владо Тричков, които ще се проведат на 02 октомври 2016 г.

 1. Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции или инициативни комитети в съответствие с чл. 147 и сл. от ИК и Решение №3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК.
 2. 3. Избор на специалист – експерт по информационни и комуникационни технологии към ОИК.
 3. Определяне на график за дежурствата на членовете на ОИК – Своге във връзка с регистрация на партии, коалиции, местни коалиции или инициативни комитети
 4. 5. Разни

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 0306 / 13.10.2016

  относно: Определяне на член на ОИК – Своге, който да получи избирателните списъци и другите изборни книжа от ТД „ГРАО“, както и на трима членове на ОИК – Своге, които съвместно със служители на Общинска администрация Своге да поставят избирателните списъци и другите книжа от изборите в помещението, в което същите се съхраняват.

 • № 0305 / 09.10.2016

  относно: Упълномощаване на членове от персоналния състав на ОИК – Своге, които да предадат в ЦИК документите от произведените частични избори (втори тур) за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска на 09 октомври 2016 г., както и да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци и другите изборни книжа за извършване на проверка за гласуване в нарушение на ИК

 • № 0304 / 09.10.2016

  относно: Обявяване на кандидат в частични избори на 09 октомври 2016 г. (втори тур), за избран за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска

всички решения